Corona maatregelen vanaf 19 november

Consequenties coronavirus voor een uitvaart

 

De overheid heeft onlangs verdergaande maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er zijn voor uitvaarten enkele restricties gegeven voor het aantal aanwezigen bij een uitvaart. Vanaf 19 november mogen binnen en buiten maximaal 100 personen aanwezig zijn mits de gelegenheid (gebouw / kerk / crematorium) de aanwezigen 1,5 meter afstand tot elkaar kan garanderen. Dit betekend dat hoe groter het gebouw hoe meer mensen bij het afscheid aanwezig mogen zijn (tot maximaal 100 personen). Voor condoleance bezoek zijn de volgende richtlijnen opgesteld: Er mogen op straat maximaal groepjes van 4 personen bijelkaar zijn. Dit betekend dat er wel condoleance mogelijkheden zijn mits de belangstellenden voldoende ruimte tot elkaar houden. Volg strikt de aanwijzingen van de uitvaartleider op alstublieft.

Grote samenkomsten samen met uw familie, vrienden en bekenden en met grote groepen met elkaar het verlies delen, is nu weer deels mogelijk (tot 100 personen). Het gebruik van een mondkapje wordt dringend geadviseerd (vanaf 1 december zelfs verplicht). Voor de uitvaarten houden wij hierin de volgende richtlijn aan: Als u het gebouw betreedt heeft u uw mondkapje op, zodra u uw zitplaats heeft ingenomen mag het mondkapje weer af, zodra u zich gaat verplaatsen binnen het gebouw dient u uw mondkapje weer op te doen.

 

Ter bescherming van uw gezondheid en die van onze medewerkers, is het van belang dat er zo min mogelijk fysiek bezoek plaatsvindt. Dit betekent dat de uitvaartbegeleider voornamelijk telefonisch met u het contact onderhoudt. Gezien de zeer bijzondere omstandigheden, vragen wij uw begrip hiervoor. Wij willen u erop wijzen dat uw uitvaartbegeleider aandacht zal vragen voor de RIVM-richtlijnen. Ook crematoria en begraafplaatsen zullen toezien op de naleving daarvan. Kijk voor meer informatie op de website van de landelijke vereniging van begraafplaatsen en/ of op de website van de landelijke vereniging van crematoria.